Skip to content

Czym zajmuje się ZUS na warszawskiej ochocie?

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie-Ochocie jest doskonałym miejscem informacji dla osób, które potrzebują pomocy w uzyskaniu świadczeń.

W Oddziale ZUS w Warszawie-Ochocie możesz uzyskać pomoc w uzyskaniu takich świadczeń jak:

-Renty: renty dla osób niepełnosprawnych, renty inwalidzkie z okresu pokoju, renty dla byłych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego i ich rodzin, renty rodzinne i sieroce, renty inwalidy wojennego, renty dla ofiar represji politycznych, zasiłki rodzinne z NFZ, świadczenia zastępujące dochody z ubezpieczenia społecznego, świadczenia rehabilitacyjne i dofinansowanie zatrudnienia, renty rodzinne, renty sieroce, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej, pokrycie kosztów leczenia w zakresie stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny w zakresie określonym ustawą.

-Świadczenia pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnionych: świadczenia pieniężne dla żołnierzy przymusowo zatrudnionych (byłych jeńców wojennych).

-Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych: świadczenia pieniężne dla cywilnych niewidomych osób, które zostały ranne lub stały się trwale niepełnosprawne w czasie II wojny światowej, lub jej następstw.

-Ryczałt energetyczny: dopłaty do energii wypłacane przez ZUS Warszawa osobom, którym przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową – dopłata ta jest wypłacana w równych kwotach co roku, aż do śmierci lub osiągnięcia wieku emerytalnego.

-Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla: ekwiwalent pieniężny wypłacany przez ZUS

– Zasiłek chorobowy, Świadczenie rehabilitacyjne, Zasiłek chorobowy, Zasiłek rehabilitacyjny, Dodatek wyrównawczy, Jednorazowe odszkodowanie,  Zasiłek pielęgnacyjny.

Terenem działania Inspektoratu ZUS Warszawa-Ochota jest:

– Raszyn

– Miasto Stołeczne Warszawa – dzielnice: Ochota, Włochy i Ursus

3 komentarze

 1. Ala
  6 czerwca 2022 @ 15:58

  Jestem zadowolona z działalności ZUS w warszawskiej dzielnicy Ochota.

  Pracownicy są zawsze gotowi pomóc mi w rozwiązaniu każdego problemu i znaleźć rozwiązanie mojego problemu. Jestem im bardzo wdzięczna za ich pracowitość.

 2. Jan
  6 czerwca 2022 @ 15:59

  Jestem bardzo zadowolony z działalności ZUS w warszawskiej dzielnicy Ochota. Dzielnica została zagospodarowana i zmodernizowana na najwyższym poziomie, jest stale ulepszana poprzez dodawanie nowych funkcji. Doceniam to, że jest wiele możliwości, z których mogę korzystać.

 3. Danuta
  6 czerwca 2022 @ 16:00

  Chciałabym podziękować za uwagę, pracę i troskliwe podejście, które okazaliście mi podczas naszej komunikacji w sprawach dotyczących Ubezpieczenia Społecznego.

  Jestem bardzo wdzięczna, że pomogliście mi przejść przez ten trudny okres w moim życiu. Daliście mi nadzieję, że mogę przez to przejść z godnością i szacunkiem.

Dodaj komentarz