Skip to content

RPO interweniował w sprawie wynagrodzeń pracowników instytucji publicznych, które miały być jawne od stycznia

Od 1 stycznia 2023 r. zostanie uruchomiony otwarty rejestr umów. W rejestrze znajdą się umowy na kwoty powyżej 5 tys. zł, obejmujące wynagrodzenia pracowników m.in. ZUS, KRUS, NFZ, uczelni publicznych i organów administracji rządowej. Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę Kontakt ZUS.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło uwagę na fakt, że przepisy mogą ograniczać prawo do prywatności osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Dzięki wprowadzeniu otwartego rejestru umów i pracowników sektora finansów publicznych możliwe jest obecnie uzyskanie informacji o wynagrodzeniach wypłacanych przez jednostki sektora finansów publicznych swoim pracownikom.

Otwarty rejestr umów będzie zawierał dane o zarobkach pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, uczelni publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz organów administracji rządowej.

Rejestr prowadzony przez jednostki sektora finansów publicznych będzie zawierał dane o pracownikach (imię i nazwisko) wraz z wysokością wynagrodzenia. Rejestr ma obejmować wynagrodzenia powyżej 5 tys. zł bez VAT – zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy.”

Sejm znowelizował ustawę “Polskie porządki”. Nowa wersja ustawy wprowadza otwarty rejestr umów dla jednostek samorządu terytorialnego, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. i obejmie umowy o wartości powyżej 5 tys. zł. Obecnie ustawa jest rozpatrywana przez Senat. Do Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

Do Rzecznika wpłynęły liczne skargi od obywateli, którzy zwracali uwagę na fakt, że publikacja takich danych w rejestrze może stanowić zbyt dużą ingerencję w prywatność pracowników instytucji publicznych. Rzecznik skierował w tej sprawie pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Ministra Finansów Teresy Czerwińskiej. Rzecznik wskazał na istotne problemy z interpretacją wprowadzonych przepisów i związane z tym ryzyko naruszenia prawa obywateli do prywatności i ochrony danych osobowych.

Jeżeli jednostka sektora finansów publicznych zawarła umowę z jednym ze swoich pracowników, musi ją zarejestrować w rejestrze umów o pracę. Jest to część szerszej inicjatywy na rzecz przejrzystości i zapewnia dostęp do informacji publicznej.

Budzi to jednak obawy o naruszanie prawa do prywatności pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

Umowy o pracę zawierają również informacje o osobach pełniących funkcje publiczne w związku z pełnieniem przez nie tych funkcji.

5 komentarzy

 1. Sylwek
  26 maja 2022 @ 10:24

  Bardzo dobrze, że pensje urzędników są jawne, bardzo mi się to podoba, niech wiemy, ile zarabiają z naszych podatków.

  To nie tylko sposób na powstrzymanie korupcji, ale także sposób na to, by wiedzieć, ile pieniędzy na nich wydajemy.

 2. Bożena
  26 maja 2022 @ 10:24

  Bardzo się cieszę, że pensje urzędników są jawne. To zrozumiałe, że powinni oni być wynagradzani za swoją pracę, ale uważam, że ważne jest, by wiedzieć, jaka część moich podatków jest przeznaczana na pensje urzędników publicznych. Dzięki temu mogę podjąć świadomą decyzję, czy się na to godzę, czy nie.

 3. Tomek
  26 maja 2022 @ 10:25

  Lubię wiedzieć, ile z moich podatków przeznaczanych jest na pensje urzędników państwowych. Uważam, że to bardzo zdrowe, by państwo było przejrzyste dla swoich obywateli w zakresie tych informacji.

 4. Justyna
  26 maja 2022 @ 10:25

  Uważam, że to wspaniale, że wynagrodzenia urzędników państwowych są podawane do wiadomości publicznej. Jest to dobry sposób na upewnienie się, że są oni odpowiednio wynagradzani, a podatnicy wiedzą, na co idą ich pieniądze.

 5. Józek
  26 maja 2022 @ 10:26

  Uważam, że przejrzystość jest ważna, jeśli chodzi o rząd i jego finanse.
  Urzędnicy państwowi powinni zawsze ujawniać swoje zarobki, aby obywatele mogli rozliczać ich ze swojej pracy.

Dodaj komentarz