Skip to content

Czy PIT zostanie obniżony?

Sejm przyjął ustawę “#NiskiePodatki”, która obniża podatek PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników korzystających ze skali, a także umożliwia przedsiębiorcom korzystającym z podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej rozliczanie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym.

“Zmiany mają wejść w życie 1 lipca i będą miały zastosowanie w zeznaniu podatkowym za 2022 r. do dochodów z całego bieżącego roku” – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń. “Projekt ustawy upraszcza i stabilizuje system podatkowy. Zmiany zostały poprzedzone szerokimi konsultacjami z organizacjami zrzeszającymi księgowych, doradców podatkowych, ekspertów, przedstawicieli biznesu oraz z dostawcami oprogramowania kadrowo-płacowego.”

Sejm przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Przyjęte przez Sejm rozwiązania to m.in.:

– Obniżenie stawki podatku PIT z 17 proc. do 12 proc.

– Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej.

– Możliwość odliczania części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową.

– Preferencyjne rozliczenie dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy skorzystają z 1,5-krotności kwoty wolnej (z 45 tys. zł do 60 tys. zł), oraz dwukrotności kwoty wolnej dla rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. Szereg innych preferencji prorodzinnych, m.in. podwyższenie kwoty dochodu dziecka bez utraty preferencji podatkowych dla rodziców (z 3089 zł do 16061,28 zł w 2022 r.), a także oddzielenie renty rodzinnej od dochodu rodzica, dzięki czemu dziecko będzie mogło skorzystać z kwoty wolnej.

-Możliwość ponownego wejścia na skalę podatkową przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałtowy.

-Ujednolicenie terminów składania zeznań rocznych PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Deklaracje te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

-Opcjonalny wzór PIT-2, który będzie zawierał oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.

-Brak składki zdrowotnej od renty lub emerytury małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do pełnienia obowiązków społecznych, lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie.

Z dniem 1 lutego 2022 r. weszły w życie nowe przepisy podatkowe. Ustawa pozostawiła bez zmian korzystne rozwiązania, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r., w tym m.in. wyższą kwotę wolną (30 tys. zł) i wyższy próg podatkowy (120 tys. zł).

Potrzebujesz porady prawnej? Radca prawny odpowie na pytania online.

5 komentarzy

 1. Ewelina
  19 maja 2022 @ 11:09

  Rozumiem, że podatki są ważne dla finansowania podstawowych usług, ale wiem też, że przedsiębiorstwa są ważne dla tworzenia miejsc pracy i generowania przychodów. Obniżenie podatku PIT pomogłoby przedsiębiorstwom rozwijać się i tworzyć więcej miejsc pracy, co pozwoliłoby nam płacić podatki bez konieczności ograniczania liczby pracowników lub usług.

 2. Remik
  19 maja 2022 @ 11:12

  Uważam, że obniżenie podatku PIT miałoby znaczący wpływ na firmy płacące podatki. Na przykład, obniżenie podatku PIT z 20% do 15% pozwoliłoby firmom zaoszczędzić średnio 12000 PLN rocznie na opłatach podatkowych. Mogłoby to zostać wykorzystane na zatrudnienie większej liczby pracowników lub zainwestowanie w ulepszenia kapitałowe (lub inne inicjatywy rozwojowe).

 3. Franek
  19 maja 2022 @ 11:14

  PIT jest podatkiem dochodowym, ale nie jedynym. Przedsiębiorstwa muszą płacić także podatki od wynagrodzeń, sprzedaży i nieruchomości. Problem z tymi podatkami polega na tym, że są one często nieprzewidywalne i trudne do zaplanowania, co utrudnia rozwój przedsiębiorstw.

 4. Dominik
  19 maja 2022 @ 11:15

  Chciałbym, aby podatek PIT został obniżony. Miałby on znaczący wpływ na przedsiębiorstwa płacące podatki, a jest to jeden z najwyższych podatków progresywnych w Europie.

  Uważam, że obniżenie podatku PIT byłoby korzystne, ponieważ pozwoliłoby przedsiębiorstwom na większe inwestycje w pracowników, którzy często są siłą napędową firmy.

 5. Arek
  19 maja 2022 @ 11:18

  Obecnie przedsiębiorstwa muszą poświęcać wiele czasu i pieniędzy, aby upewnić się, że wszystko jest prawidłowo zgłoszone. Jeśli obniżymy podatek PIT, zaoszczędzimy im część tych pieniędzy, dzięki czemu będą mogli inwestować w rozwój lub nowe produkty, co z kolei przyczyni się do stworzenia większej liczby miejsc pracy!

Dodaj komentarz