Skip to content

Twój były pracodawca może skutecznie zablokować Ci prawo do zasiłku z ZUS-u

Pani Monika jest młodą prawniczką. Przez ponad rok pracowała na podstawie umowy o pracę w jednej z warszawskich kancelarii prawnych. Współpraca nie układała się jednak najlepiej, często dochodziło do sporów i nieporozumień między nią a przełożonym.

Zła atmosfera w pracy odbiła się na jej zdrowiu psychicznym. W końcu, jak opowiada Monika, nie wytrzymała napięcia i zrezygnowała z pracy.

ZUS wstrzymał Pani Monice wypłatę zasiłku chorobowego po tym, jak rozwiązała umowę o pracę, ponieważ nie otrzymała od byłego pracodawcy formularza Z-3. Według Moniki, urzędniczki w ZUS-ie bezradnie rozkładały ręce, twierdząc, że niewiele mogą zrobić z ludzką złośliwością. Były prawnik ZUS uważa jednak, że Zakład nie był całkowicie bezradny i gdyby tylko chciał, mógłby pomóc kobiecie.

Zła atmosfera w pracy odbiła się na jej zdrowiu psychicznym. W końcu, jak opowiada Monika, nie mogła wytrzymać napięcia.

Kiedy Monika rozwiązała stosunek pracy w marcu, od 1 kwietnia 2022 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Złożyła wniosek do ZUS o przyznanie świadczeń z tytułu zwolnienia lekarskiego.

Utrzymywała się sama i miała do spłacenia duży kredyt studencki, ponieważ studiowała za granicą. Monika potrzebowała pieniędzy, co widać w jej powyższej wypowiedzi: “Bardzo potrzebowałam tych pieniędzy”.

Ani ZUS, ani pracodawca Moniki nie zakwestionowali jej zwolnienia lekarskiego, ale Zakład wstrzymał jej zasiłek.

Można sprawdzić aktualne informacje o posiadanych zwolnieniach lekarskich na portalu PUE ZUS logowanie.

Zdaniem Moniki, jej były pracodawca nie dopełnił swoich obowiązków, ponieważ wiedział, że nikt nie wyciągnie wobec niego żadnych konsekwencji prawnych. Nie ma przepisów mówiących o złośliwości. Z drugiej strony, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przerzucił na nią ciężar uzyskania formularza Z-3.

Zarówno ZUS, jak i Państwowa Inspekcja Pracy rozkładają ręce wobec działań mojego byłego pracodawcy, tłumacząc, że “nie mają instrumentów prawnych umożliwiających im nie tylko skuteczne, ale – co ważne w tym przypadku – szybkie wyegzekwowanie wymaganych dokumentów rozliczeniowych”. – Monika cytuje urzędników.

Jeżeli były pracodawca nie współpracuje z Zakładem, ZUS może przeprowadzić kontrolę doraźną u byłego pracodawcy i we własnym zakresie uzyskać niezbędną dokumentację. Może również wystąpić z wnioskiem o ukaranie płatnika składek, który uchyla się od nałożonych na niego obowiązków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli płatnik składek nie dopełni obowiązku złożenia dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega karze grzywny w wysokości do 5 000 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych często powołuje się na ten przepis administracyjny w przypadku nowego obowiązku rejestracji umów o dzieło.

Monika była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co mogła udokumentować, dostarczając do ZUS świadectwo pracy. W takim przypadku ZUS jest zobowiązany do wypłaty bezspornego świadczenia na podstawie najniższej krajowej pensji – kwotę 3010 zł brutto pomniejszoną o składki.

Istnieje kilka sytuacji, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia. Należą do nich:

-prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy

-kontynuowanie działalności zarobkowej lub podjętej działalności zarobkowej stanowiącej podstawę do objęcia dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym

-prawo do zasiłku dla bezrobotnych

-prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

-brak wymaganego prawem okresu do nabycia świadczenia w trakcie ubezpieczenia

-prawo do dodatkowego świadczenia rodzicielskiego.

W Polsce prawo do zabezpieczenia społecznego jest zagwarantowane w art. 67 Konstytucji. Stanowi on, że obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa socjalnego. Ten konstytucyjny obowiązek jest realizowany w ustawie o zabezpieczeniu społecznym (“US”), która reguluje zasady uzyskiwania i pobierania świadczeń z ZUS.

Przewiduje skrócony okres pobierania świadczeń w przypadku, gdy osoba ubezpieczona utraciła pracę lub pracodawca rozwiązał z nią umowę z powodu niewystarczającej zdolności do pracy. Okres ten wynosi 6 miesięcy dla osób, które były zatrudnione przez okres krótszy niż 10 lat. Aby otrzymać świadczenia, należy złożyć wniosek przed upływem tego okresu – w przeciwnym razie nikt nie zwróci uwagi na Twoją sytuację i stracisz prawo do pomocy.

5 komentarzy

 1. Kaja
  30 maja 2022 @ 15:09

  Bardzo mi przykro słyszeć, że prawo i pracodawca współpracują ze sobą na niekorzyść pracownika. To nie jest w porządku i mam nadzieję, że wkrótce sytuacja się poprawi.

 2. Grzegorz
  30 maja 2022 @ 15:15

  Cieszę się, że udało jej się stanąć na nogi i mam nadzieję, że będzie to nauczką dla wszystkich pracodawców, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków prawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 3. Jan
  30 maja 2022 @ 15:27

  Jeśli przepisy dają możliwość korzystania z zasiłków po ustaniu zatrudnienia, to miała ona pełne prawo przejść na L4. Być może to właśnie ten były pracodawca doprowadził ją do takiego stanu, że musiała wziąć urlop. Nie rozumiem postępowania byłego pracodawcy. Nie ma znaczenia, czy się kogoś lubi, czy nie, należy przekazać dokumenty do ZUS-u.

  Pracodawca powinien był przekazać wszystkie dokumenty związane z historią zatrudnienia, dokumentację medyczną, rejestry płatności itp. Pracodawca postąpił źle na wielu frontach. Powinna była zasięgnąć porady prawnej przed rozwiązaniem stosunku pracy.

 4. Konrad
  30 maja 2022 @ 15:27

  Ludzie, jeśli przepisy dają możliwość korzystania z zasiłków po ustaniu zatrudnienia, to ona miała pełne prawo przejść na L4. Być może to właśnie ten były pracodawca doprowadził ją do takiego stanu, że musiała wziąć urlop. Nie rozumiem postępowania byłego pracodawcy. Nie ma znaczenia, czy kogoś lubisz, czy nie, powinieneś przekazać dokumenty do ZUS.

  Nie rozumiem natomiast, dlaczego chcesz odebrać jej świadczenia tylko dlatego, że wzięła urlop? Gdyby odeszła z pracy i poszła gdzie indziej, czy poprosiłbyś o jej dokumentację medyczną od nowego pracodawcy? Nie! Zażądałbyś jej od poprzedniego pracodawcy!

 5. Jacek
  30 maja 2022 @ 15:42

  Proponuję, abyś porozmawiał z byłym pracodawcą i zapytał, dlaczego ten formularz nie jest wysyłany do ZUS. Jeśli nadal będą ignorować Twoją prośbę, to skontaktuj się z ZUS. Zapisz to, co Ci powiedzą, na piśmie i zachowaj to w bezpiecznym miejscu. Następnie skontaktuj się z lokalnym inspektoratem pracy i pokaż im to, co zapisałeś wcześniej: że nie ma żadnych instrumentów nacisku na pracodawców, którzy nie wysyłają formularzy do ZUS.

Dodaj komentarz